T: 077 - 3230864    |    info@verloskundigenpraktijkastrea.nl

 

 

Kraamperiode

De bevalling is voorbij en jullie baby’tje is geboren. Van harte gefeliciteerd! Je bent vermoeid maar kan niet wachten om je kindje beter te leren kennen en ervoor te zorgen. De kraamperiode is een fijne, maar vaak ook een intense en intensieve periode. Je kindje heeft veel zorg nodig en vraagt om jullie aandacht. Daarnaast moet je zelf herstellen van de bevalling. Dat lukt het beste als je de baby dicht bij je hebt en zelf voldoende rust neemt. Maar doordat er zoveel op je afkomt en door de gebroken nachten kom je vaak niet goed aan rusten toe. Dan is het fijn dat er kraamzorg is.

 

 

Meer informatie over de kraamtijd en erna vind je op:

 

Begeleiding in de kraamtijd

Kraamzorg is in Nederland wettelijk verplicht voor minimaal 24 uur.

De kraamverzorgende zorgt de eerste 8 dagen voor jullie en neemt jou

en je partner taken uit handen. Zij helpt bij de verzorging van jullie baby,

voert controles uit bij moeder en kind, geeft voorlichting en indien er tijd

over is doet zij mogelijk enkele huishoudelijke taken.

 

De eerste zijn wij verantwoordelijk voor de nazorg van jou en je baby. Wij

komen regelmatig op bezoek en controleren of alles goed gaat.

 

Naast de kraamverzorgende, komt ook een verloskundige van Astrea de eerste 8 tot 10 dagen na de bevalling (de kraamweek) een paar keer op visite. Zij controleert of  alles goed gaat, bespreekt samen met jou de bevalling, je kunt ons vragen stellen en we verwijderen eventuele hechtingen.

 

Heb je tussentijds vragen of klachten dan mogen jullie of de kraamzorg ons altijd bellen.

 

Na de bevalling

 

Aangifte

Binnen drie werkdagen na de geboorte van jullie baby dien je aangifte te doen bij de gemeente. Over het algemeen gebeurt dit door de vader van het kind. Indien dit niet mogelijk is, dient dit te worden gedaan door iemand die aanwezig was bij de geboorte. Je hoeft vooraf geen afspraak te maken bij de gemeente. Aangifte doen van geboorte is gratis. Vergeet niet je legitimatie en aangifteformulier mee te nemen.

 

Zorgverzekering

Een week na de aangifte krijg je een BSN nummer voor je baby. Dit nummer moet je in de eerste maand na de geboorte doorgeven aan je zorgverzekering.

 

Anticonceptie

Aan het einde van je kraambed of tijdens de nacontrole (ongeveer zes weken na je bevalling) geven we jou voorlichting over de verschillende vormen van anticonceptie en het gebruik daarvan. Goede en betrouwbare informatie over anticonceptie na de bevalling vind je op: www.anticonceptie-online.nl

 

Consultatiebureau

Het consultatiebureau neemt na de kraamperiode de zorg van ons en de kraamverzorgster over. De aanmelding bij het consultatiebureau verloopt automatisch via de gemeente. Het consultatiebureau belt binnen drie weken na je bevalling om een huisbezoek af te spreken. Na ongeveer twee a drie weken komt een verpleegkundige van het consultatiebureau thuis langs voor de eerste controle.

 

Veilig slapen

Het is heel belangrijk dat je kindje veilig slaapt omdat je op die manier wiegendood voorkomt. Kinderen liggen vanaf dag 1 op de rug, hiervan mag je afwijken wanneer de arts of verloskundige een andere houding adviseert. Lees meer over veilig slapen. http://veiligslapen.info

 

 

Grijze wolken

 

Veel vrouwen hebben de eerste dagen na een bevalling last van spontane huilbuien, prikkelbaarheid, nervositeit en slaapproblemen. 'Babyblues' worden deze huildagen ook wel genoemd. Maar liefst 50 tot 80% van alle vrouwen die een kindje krijgen, heeft hier last van. Vaak in de derde tot tiende dag na de bevalling. Meestal gaan deze huildagen vanzelf over.

 

Anders is het, als zo’n ‘babyblues’ langer dan een paar dagen blijft voortduren. Bij ongeveer 10% van alle jonge moeders met een babyblues treedt er geen verbetering op, dus bij 1 op de 10 vrouwen. Je hebt geen macht meer over je gevoelens, je voelt je hopeloos heen en weer geslingerd tussen allerlei emoties. Je vindt jezelf waardeloos en verliest het contact met je omgeving, omdat je het gevoel hebt helemaal alleen te staan met je narigheid. Tot overmaat van ramp komen daar al gauw schuldgevoelens bij, je komt tot niets, je beleeft geen vreugde meer aan de dingen waar je vroeger plezier in had. Daarbij is het ergste dat je ook geen vreugde meer beleeft aan je kind. En omdat je er zeker van bent dat niemand dat kan begrijpen, probeer je dat maar liever voor je omgeving te verzwijgen. Toch is het juist nu belangrijk om aan de bel te trekken.  Als je merkt dat je er zelf niet uitkomt, wacht dan niet langer met naar de huisarts te gaan. Er is hulp voor je.

 

 

Hielprik en gehoorscreening

Rond de 5de of 6de dag van je kraambed komt een kraamzorgverpleegkundige van het Groene Kruis een hielprik en een gehoorscreening doen bij jullie baby.

 

 

Borst of flesvoeding

Tijdens de zwangerschap zullen jullie als aanstaande ouders een keuze moeten maken welke voeding jullie willen geven: borstvoeding of kunstmatige voeding.

 

Onderzoek toont aan dat borstvoeding de beste voeding is voor een baby, zeker als er allergieën in de familie voorkomen. Belangrijk is dat je op basis van de juiste informatie en afhankelijk van jullie persoonlijke situatie een manier van voeden kiest waar jullie je prettig bij voelen.

 

Als je geen borstvoeding wilt of kunt geven is flesvoeding een goed en veilig alternatief. Tijdens onze controles op de praktijk vragen we wat jouw voorkeur heeft en geven we gerichte voorlichting over borst- en flesvoeding.

 

Borstvoeding

Borstvoeding heeft grote voordelen voor de gezondheid en

ontwikkeling van je baby, en ook voor de gezondheid van jou als moeder. Steeds meer ouders weten hoe belangrijk borstvoeding voor hun kind is maar zijn er ook onzeker over. Vaak komt dat door verhalen over negatieve ervaringen die de ronde doen. Dit heeft gevolgen voor het zelfvertrouwen. Dat is begrijpelijk, echter jij en je baby zijn een uniek paar.

 

Borstvoeding geven is van nature mogelijk, maar net als lopen moet het wel eerst geleerd worden. Het is teamwork. Dat betekent in de praktijk dat je de eerste dagen tot soms een paar weken na de geboorte zult moeten investeren. In deze periode is je partner de beste supporter!

 

Misschien weet je al zeker dat je borstvoeding gaat geven. Het kan ook zijn dat je twijfelt of op dit moment denkt zeker geen borstvoeding te willen geven. Wij respecteren de keuze die jullie maken over de manier waarop jullie je baby willen voeden. Juist vanwege de goede eigenschappen van borstvoeding, vinden wij het belangrijk dat jullie een weloverwogen beslissing nemen. Tijdens onze controles op de praktijk zullen we jou goed informeren over borstvoeding.

 

Lactatiekundige

Gelukkig verloopt borstvoeding geven vaak zonder problemen. Maar als het aanleggen van de baby moeilijk gaat of als er problemen zijn, kun je de hulp inroepen van een lactatiekundige. Lactatiekundigen hebben een speciale studie gevolgd over borstvoeding. Na een telefoontje komt de lactatiekundige vaak al heel snel bij je langs. Steeds meer verzekeraars vergoeden dit consult. Maar controleer het voor de zekerheid even, dan weet je wat je kan verwachten.  Heb je problemen bij het geven van borstvoeding? Vraag ons naar de lactatiekundigen in de regio.

 

Flesvoeding

Er zijn verschillende soorten flesvoeding te koop. Alle kunstvoeding in Nederland voldoet aan de standaardeisen, er is geen merk dat wij adviseren. Wel adviseren we om voor de bevalling een merk te kiezen en daarvan vast een pak te kopen: zuigelingenvoeding nummer 1. Verander niet te vaak van merk, want daar kan je baby last van krijgen.

 

Informatie over borstvoeding is ook te vinden op:

Flessen en spenen

 

 

Geen vreugde maar verdriet

 

Niets is aangrijpender dan de geboorte en de dood, het begin en het

einde van het leven. Als een kind vóór de geboorte, tijdens de bevalling of

kort daarna overlijdt, vallen deze gebeurtenissen samen. Dat gebeurt ook als

een gewenste zwangerschap wordt afgebroken omdat het ongeboren kind een ernstige afwijking heeft.

 

Het verlies van een kind is een van de meest ingrijpende soorten verlies waarmee een mens te maken kan krijgen, ook als het tijdens de zwangerschap of rond de bevalling gebeurt. Het verdriet om het verloren kind is eindeloos groot. Alle toekomstverwachtingen zijn plotseling veranderd.

 

De verloskundigen van Astrea helpen jou en je partner waar mogelijk bij dit grote verlies. Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie een voorlichtingsbrochure uitgebracht: Verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling.

 

VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING.pdf

 

Ook kun je veel steun vinden bij een van deze organisaties:

 

Landelijke Zelfhulporganisatie Ouders van een overleden kind

Vereniging van ouders die een kind verloren. Naast informatie wordt hulp gegeven door lotgenoten,

zowel individueel als in groepsverband.

Postbus 418, 1400 AK Bussum

tel. 0900-2022723 (op werkdagen van 09.00-12.00, 14.00-17.00 en 19.00-22.00 uur)

e-mail: cka@zeelandnet.nl

internet: www.vook.nl

 

Stichting ‘Achter de regenboog’

Biedt hulp bij verliesverwerking met kinderen en jongeren. Kaap Hoorndreef 38, 3563 AV Utrecht

tel. 0900-2334141

e-mail: info@achterderegenboog.nl

internet: www.ahterderegenboog.nl

 

Stichting ‘Lieve engeltjes’

Lotgenotencontactgroep via Internet voor eenieder die het verlies van een kind(je),

zelf of in haar/zijn omgeving heeft meegemaakt.

Postbus 140, 6930 AC Westervoort

e-mail: bestuur@lieve-engeltjes.nl

internet: www.lieve-engeltjes.nl

 

Stichting Contactgroep Zwangerschapsbeëindiging

Lotgenotengroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben beëindigd nadat bij hun ongeboren kind een ernstige aandoening werd geconstateerd.

internet: www.sczb.nl

 

Website TTS

Voor ouders en mensen uit hun omgeving die een kindje (of kindjes) verloren aan de gevolgen van TTS

(Tweeling Transfusie Syndroom).

e-mail: svnoort@jvnoort.nl

internet: www.ttservaring.nl

 

Stichting ‘In de wolken’

Brochures over en voor rouwende kinderen, jeugdliteratuurlijst en herinneringsboeken.

Spoorlaan 9c, 5591 HT Heeze

tel. 040-2260450 (ma- t/m do-ochtend)

e-mail: info@in-de-wolken.nl

internet: www.in-de-wolken.nl

 

 

Fiom, Stichting Ambulante Fiom

Een landelijke instelling voor hulpverlening bij vragen op het terrein van zwangerschap en ouderschap, met regionale vestigingen door het hele land. De stichting biedt informatie en individuele hulp.

tel. 073-6128821 / fax 073-6122390

e-mail: landelijk.bureau@fiom.nl

internet: www.fiom.nl

 

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR)

Een centraal punt waar iedereen terecht kan voor informatie, publicaties en voorlichting over rouw.

Kaap Hoorndreef 38, 3563 AV Utrecht

tel. 030-2761500 (woe 9.00-12.00 uur)

e-mail: info@verliesverwerken.nl

internet: www.verliesverwerken.nl

 

Stichting dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland.

Hulp bij problemen rond leven en sterven.

EKR-Huis, Halterstraat 3c, 7201 MV Zutphen

tel. 0575-545703 (di t/m do 10.00-17.00 uur)

e-mail: info@kubler-ross.nl

internet: www.kubler-ross.nl

 

Stichting Make a memory

Maakt belangeloos professionele foto’s voor familie van ernstig zieke, stervende of overleden baby’s of kinderen, zowel in ziekenhuizen als op andere locaties.

internet: www.makeamemory.nl

 

VSOP Alliantie voor Erfelijkheidsvraagstukken

Binnen de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenverenigingen) werken 58 organisaties samen op het beleidsterrein van zeldzame aandoeningen, genetica en medische biotechnologie.

Koninginnelaan 23, 3762 DA Soest

tel. 035-6034040

e-mail: vsop@vsop.nl

internet: www.vsop.nl

 

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

Postbus 2001, 3500 GA Utrecht

tel. 030-2823100

e-mail: info@knov.nl

internet: www.knov.nl